Verenigd Nederland

Verenigd Nederland aan (de) slag

 

Postbus 17 8000 AA  ZWOLLE  Kvknummer: 08222164  ING rekeningnummer: 8860  Emailadres: Helder@verenigdnederland.nl  Notarieel opgericht: 15 maart 2010

Speerpunten:

- Onderwijs/Educatie

- Gezondheidszorg

- Tegen kilometerheffing

 

De vereniging heeft ten doel:

-De burgers van Nederland intensief te betrekken bij en te laten participeren in allerhande vormen van openbaar bestuur en maatschappelijke organisaties.

-De burgers van Nederland regelmatig haar opvattingen en gedachten onder de aandacht te brengen.

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:

- het bevorderen en stimuleren van onderwijs, waardoor de burgers van Nederland bewust worden van hun eigen verantwoordelijkheden, alsmede de burgers van Nederland bewust laten worden van hun eigen verantwoordelijkheden die zij in deze   kunnen nemen.

Hoe denken wij over diverse standpunten? Klik hier

Wilt u lid of donateur worden? Klik hier